Få rasktsvar på din lånesøknad
Etter at søknaden er sendt inn får du som regel svar fra bankene i løpet av noen timer. Deretter kan du velge det tilbudet som passer best for deg. Dersom du ikke får et godt tilbud, så trenger du ikke å akseptere avtalen! Det påløper heller ingen kostnader for å bruke tjenesten. Du kan få tilbud om et lån samme dagen som du søker.