Alle banker som du søker til til hos Axo Finans

Alle banker som du søker til til hos Axo Finans

Når du søker om forbrukslån er det totalt 20 banker i denne kategorien som Axo Finans samarbeider med (se bilde). Løsningen fungerer slik at du får kun 1 låneskjema å fylle ut på hjemmesidene, og deretter så blir søknaden sendt til alle bankene i denne listen. Dette betyr ikke at du får svar på dagen fra alle bankene. Men det er stor sannsynlighet å få svar raskt dersom du gjør alt riktig i søknadsprosessen.

Hvorfor søke til flere banker samtidig?

Hvorfor søke til flere banker samtidig?

Dette sikrer deg raskere respons på søknaden din, og mange banker kan til og med tilbyr forbrukslån ofte på samme dagen du søkte. Du sparer i tillegg masse tid på å skrive søknader til hver enkelt bank. Tenk deg å skrive 20 forskjellige søknader om forbrukslån på samme dag? Da ville du mest sannsynligvis brukt 10 timer på dette! Andre årsaker til at du bør søke til flere banker gjennom Axo Finans, er at alle bankene du søker til vet hvilket selskap søknaden kommer fra. Dette gjør de som regel mye mer fleksible på rentene du få på lånet.

Hva er kriteriene for å søke om forbrukslån?

Hva er kriteriene for å søke om forbrukslån?

Det viktigste kriteriene er at du er over 23 år og har fast inntekt å vise til i Norge. Som regel krever bankene har du har minst 3 år med inntekt å vise til, samt har oppholdt deg i landet i minst 1 år. D må ikke har mer gjeld enn 5 ganger inntekten din fra før. Et annet kriteria for å få lånet raskt utbetalt, er at du har BankID på enten mobil eller brikke for å signere låneavtalen. Da slipper du å vente på at lånepapirer sendes via postgangen.